Grapperhaus sust linkse gemoederen in 24 Kamervragen over Vizier Op Links

Grapperhaus sust linkse gemoederen in 24 Kamervragen over Vizier Op Links

Eind maart zijn vierentwintig (24) Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus over (stickers van) Vizier Op Links.

Nu staat Ferd Grapperhaus erom bekend dat hij Kamervragen beantwoordt met veel ambtelijke leegte en nietszeggendheid. Hij heeft steevast veel woorden nodig om precies niks te zeggen. Dat is niet verwonderlijk: Grapperhaus is een omhooggevallen systeemlakei zonder al te veel talent, die zijn ministerschap ooit bekokstoofde in zijn vakantiehuis in de Ardennen, samen met zijn politieke vrienden van het CDA (zoals Jan Kees de Jager).  

Maar omdat linkse fracties in de Tweede Kamer massaal in de bres sprongen voor hun ideologische zielsverwanten in de instituties (zoals Nadia Bouras), kon Grapperhaus zich er niet vanaf maken met een paar eenvoudige zoethoudertjes.

De 'persoonlijke beleidsopvattingen' van Grapperhaus

Grapperhaus geeft in de beantwoording van de vragen zelfs een aantal persoonlijke meningen over de activiteiten van Vizier Op Links en de stickers die zijn uitgegeven als onderdeel van een verkiezingsactie en de periodieke ondersteuning via Backme. 

Op een vraag van het kamerlid Kuiken antwoordt Grapperhaus: "De stickers met de tekst ‘geobserveerde locatie’ zijn intimiderend van aard en daarmee norm-overschrijdend. Vanuit een anonieme positie iemand met een andere politieke voorkeur op diens het huisadres belagen, zie ik als een laffe daad."

Grapperhaus gaat hier voor het gemak voorbij aan het feit dat de stickers op zichzelf natuurlijk niet intimiderend zijn. Hij koppelt de stickers direct aan 'anonimiteit' en het beplakken van privéadressen, iets wat Vizier Op Links onmogelijk is aan te rekenen. 

Aangiftes

In de beantwoording van de vragen geeft Grapperhaus ook aan dat er 51 meldingen zijn gedaan waarvan tien aangiftes. Van  die tien aangiftes zijn er nog vier in behandeling en zes afgerond.

Grapperhaus voegt daaraan toe: "Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel of de betreffende handelingen zich kwalificeren als strafbare feiten. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval kunnen gedragingen strafbare feiten of een onrechtmatige daad opleveren." 

In zijn beantwoording op vragen "in hoeverre ‘Vizier op Links’ onder de aandacht is gebracht van de AIVD" moet Grapperhaus het antwoord natuurlijk schuldig blijven. 

Documenten 

De volledige beantwoording van de Kamervragen is hier te vinden: 

Gelezen? Delen en retweeten! Gebruik de knoppen hieronder
Kom ook naar Telegram
Posted on