Onze Missie

Onze Missie

Wat is Vizier Op Links?

Activistisch links heeft zich genesteld in de haarvaten van ons systeem: media, onderwijs, rechtspraak, overheid en het bedrijfsleven. Er is duidelijk sprake van geïnstitutionaliseerd activisme.

Peter Siebelt noemde dit al de 'spekkoek' in zijn boek Eco Nostra: op verschillende maatschappelijke niveaus wordt gewerkt aan een gezamenlijk politiek programma: de bestuurlijke elite (universiteiten, de NPO, Groenlinks, D66, PvdA, SP), de NGO's (Postcodeloterij, Milieudefensie, Vluchtelingenwerk), de knokploegen (Antifa), de actiegroepen (Black Lives Matter, KOZP) en de ondergrondse (Animal Liberation Front en vele anderen). 

Het probleem is dat de straatactivisten en -radicalen steun krijgen van die hogergeplaatste ideologische geestverwanten in de instituties. Linkse activisten dragen niet alleen piercings of kortpittige kapsels, maar ook perskaarten, witte jassen, toga's of stropdassen. Zij zijn de cryptomarxisten en fellow-travellers die het mogelijk maken dat de mindere goden vrijelijk kunnen opereren, met impliciete en expliciete steun. 

Overigens is dit geen groots 'links complot'. Dit is het natuurlijke en logische gevolg van de linkse metapolitiek en de Lange Mars door de Instituties van eind jaren '60, bedacht door o.a. Rudi Dutschke in 1967. Linkse mensen realiseren zich vaak ook niet dat zij onderdeel zijn van dit systeem en genieten een links privilege. 

Wat doet Vizier Op Links?

Wij zetten ons in om deze hegemonie te ontmaskeren en te doorbreken en ontzien daarbij niemand. Rechters, studenten, officieren, ambtenaren, docenten, journalisten, activisten, politici, bestuurders, vakbondsleden en alle overige maatschappelijke bloedgroepen. 

We ontvangen tips en proberen linkse netwerken, belangenverstrengelingen en subsidiestructuren in kaart te brengen. We plaatsen deze informatie afwisselend op deze website, het Twitter-account of het Telegram-kanaal afhankelijk van mogelijke juridische consequenties. Lees meer over tip- en contactmogelijkheden op de contactpagina

N.B. In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, is dit absoluut geen verdienmodel. De donaties die wij ontvangen worden omgezet naar een klein Bitcoin-fonds voor onvoorziene uitgaven.  

Wie is Vizier Op Links?

Daar doen we nooit uitspraken over. Indymedia probeerde erachter te komen en kreeg de Indymedia-behandeling.