Sarah de Lange, PvdA-wetenschapper en ploegmaat van Kafka

Sarah de Lange, PvdA-wetenschapper en ploegmaat van Kafka

De wetenschap is zo gewend om ongestoord te kunnen opereren in haar veilige linkse bubbel, dat ieder speldenprikje voelt als een existentiële bedreiging.

Na het artikel over Leonie de Jonge op 19 april stonden er dan ook vele linkse wetenschappers op de barricades om het voor de Jonge op te nemen. De verdediging bestond voornamelijk uit een aanval: er zou een extreemrechtse lastercampagne met intimidatie zijn uitgevoerd, aangevoerd door Vizier Op Links.

Er kwamen officieel klinkende statements en De Jonge zou aangifte hebben gedaan. Een van de meest luidruchtige handlangers van De Jonge is Sarah de Lange:

Niet zo verrassend, op onderstaande foto zitten de twee linkse activisten zusterlijk naast elkaar, op een conferentie over populisme in Tsjechië in 2018. 

Voor ons is De Lange een bekend gezicht, omdat wij het linkse milieu wat langer en dieper volgen. Maar voor de meeste mensen een onbekende naam. In dit artikel kijken we naar de handel en wandel van deze linkse activist op de Universiteit van Amsterdam.

Wie is Sarah de Lange? 

Sarah Leah de Lange werd geboren in Middelburg en zat op dezelfde school als Volkert van der Graaf. Tegenwoordig woont ze samen met haar partner Job van Tol in Weesp en is ze werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam.

Zonder ooit een bedrijf van binnen te hebben gezien, groeide de Lange door in het linkse milieu. De Lange koos net als Léonie de Jonge voor thema's waarvan bekend is dat ze gretig aftrek vinden bij linkse collega's: populisme, rechts-radicalisme en extremisme in Europa. 

Zo beweert De Lange in dit onderonsje met Eelco Bosch van Rosenthal dat er een verband is tussen populisme en corruptie. En niet zomaar een verband, maar een causaal verband ('corruptie stimuleert populisme').

Pure pseudowetenschap en onmogelijk hard te maken. Zelfs van Rosenthal trekt haar boude stelling in twijfel, na dit fragment (volledige uitzending).

'Professor' bij gratie van de PvdA

Sarah de Lange heeft een unieke positie in de Nederlandse wetenschap. Ze heeft een leerstoel gekregen op de Universiteit van Amsterdam die wordt gesponsord door de wetenschappelijke afdeling van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting. 'De WBS is het enige wetenschappelijk bureau van een partij die een leerstoel aan de universiteit financiert," legt Sarah de Lange uit.

In de jaarverslagen van de Wiardi Beckman Stichting wordt al jaren gesproken over een sponsorbedrag van 5000 euro per jaar, terwijl de UvA zelf rekent met een kostenpost van 40.000 euro per jaar voor een bijzondere leerstoel van 0,2 fte. 

Sarah de Lange werkt dus indirect voor de PvdA en maakt gebruik van de infrastructuur en de naam van de UvA. Als tegenprestatie maakt de Lange onder andere een (nauwelijks beluisterde) podcast voor de WBS en verkondigt zij een links geluid in het publieke debat. 

Links en extreemlinks, een gelukkig huwelijk

Het is bekend (en ergens ook wel logisch) dat linkse academici graag aanschurken tegen extreemlinkse figuren en groepen. Zo is bijvoorbeeld de voor een aanslag veroordeelde linksextremist Willem Wagenaar werkzaam voor de Anne Frank Stichting. Daar schrijft hij 'onderzoeken' en 'fact sheets' over 'extreemrechts'.

Een ander voorbeeld is een collega van Sarah de Lange op de Universiteit van Amsterdam, Miriyam Aouragh. Zij is lid van de extreemlinkse Internationale Socialisten en was aanwezig bij de herdenking van de Palestijnse terrorist Ahmed Yassine. 

Kafka en Sarah de Lange

Kafka, een club waar Sarah de Lange graag mee optrekt, zit in diezelfde hoek. Kafka is de 'onderzoekstak' van Antifa. In 2010 schreef de AIVD over Kafka en AFA/Antifa: 

De onderzoeksgroep KAFKA (Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief) streeft er met AFA naar alles wat als rechts wordt beschouwd te weren uit de publieke ruimte. Bij dit antidemocratische streven gebruiken AFA en KAFKA ondemocratische methoden. Voorbeelden hiervan zijn (het aanzetten tot) geweld, intimidatie en het verhullen van de eigen identiteit (aliasnamen) en de ware intenties waarbij naast een openlijke agenda een geheime agenda wordt gevoerd waarvan de inhoud indruist tegen de democratische rechtsorde

Deze analyse van de AIVD over Kafka heeft Sarah de Lange waarschijnlijk niet gelezen, gezien haar ellenlange contact met deze extreemlinkse ondemocratische onderzoekstak van Antifa. 

Sarah de Lange vindt dat Kafka 'belangrijke info' voor journalisten heeft:

Sarah de Lange tipt Kafka:

Sarah vraagt informatie op bij Kafka: 

Sarah de Lange verdedigt dox van Kafka:

Het juridische kader dat de Lange op het einde geeft als verdediging van deze tweet heeft geen enkele wettelijke grond. Er is geen enkele wet of jurisprudentie die een dergelijk onderscheid zou maken. Toch gebruikt de Lange dit fantasieverhaal om de tweet van Kafka recht te praten. 

'Academische vrijheid' als vrijbrief voor linkse propaganda

Door linkse academici wordt vaak en veel geschermd met gewichtige termen als 'academische vrijheid' die in het geding zou zijn. In de praktijk komt deze academische vrijheid neer op het volgende: een diepe, innige verwevenheid tussen linkse politiek en wetenschap die ongezien doorsijpelt naar publicaties, studenten, lesmateriaal en het publieke debat.

Academische vrijheid betekent: jezelf de vrijheid permiteren om studenten een 'verbale pets' te geven als ze toegeven op Theo Hiddema te stemmen.

En zo wordt ook de 'bijzondere leerstoel' van de UvA misbruikt. Sarah de Lange is Kafka/Antifa aan het witwassen en doet 'onderzoek' naar tegenstanders van de PvdA onder het mom van objectieve wetenschap. 

De kleine lettertjes bij Sarah de Lange

Alles wat Sarah de Lange zegt en beweert, moet met de context van dit artikel worden geïnterpreteerd. Sarah de Lange is evident een linkse wetenschapper die samenwerkt met linkse activisten (Kafka) en betaald wordt door een linkse partij (PvdA).

De academische façade van linkse activisten als Léonie de Jonge, Sarah de Lange, Nadia Bouras en Leo Lucassen is vrij eenvoudig te ontmaskeren. Een beroep op 'academische vrijheid' gaat hen niet helpen, integendeel.

Gelezen? Delen en retweeten! Gebruik de knoppen hieronder
Kom ook naar Telegram
Posted on